กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

กรม สบส. นำคณะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ณ จังหวัดชลบุรี

298942608_431128929049368_9197978563329297813_n939597A9-1BA8-6EA1-1B44-2AAF7AE48F4D

     วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ทันตแพทย์อาคม  ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำคณะเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกอบด้วยบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมหน่วยงานภาครัฐ  ภาคการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ องค์กรวิชาชีพ องค์กรภาคประชาชน และสื่อมวลชน จำนวน 35 คน ศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวด & สปา) เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับรางวัล Thai World Class Spa Awards ณ ดิโอเอซิส สปา พัทยา และเฮลท์แลนด์รีสอร์ท แอนด์ สปา  จังหวัดชลบุรี

อธิบดีกรม สบส.เปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3/2565

line_album_9-8-65-บริจาคเลือด_220811_39476A789-C816-65DF-B5EF-9FA56E4265AE

          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส. เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3/2565 โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรม สบส.เข้าร่วมบริจาคโลหิต กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และบริจาคอวัยวะ หรือดวงตา กับสภากาชาดไทย

กรม สบส. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

296157805_421171600045101_4130618154423583506_n784E1C8F-6D27-C5CA-19A5-29077874B7FC

          วันนี้ (27 กรกฎาคม 2565) ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำคณะผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

กรม สบส. และสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) ครั้งที่ 2

298105432_429901569172104_4543190013251869911_n43EA7E6E-1F66-A856-FB3B-4D062CE5D697

          วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) พร้อมด้วยทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีฯ และนพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ นายกสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรม สบส. และสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย

อธิบดีกรม สบส. ร่วมพิธีเปิดงานขยายเครือข่ายความร่วมมือการรับบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตาเขตสุขภาพที่ 4

s__740885028EFB1AAF-D654-CC24-3A76-932EDB48715F

          เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ร่วมในพิธีเปิดงานขยายเครือข่ายความร่วมมือการรับบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตาเขตสุขภาพที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายสนับสนุนงานรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา ทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน กาชาดจังหวัด ท้องถิ่น อสม. 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 4 รวม 1,100 คน ร่วมงาน

         พิธีมอบนโยบาย โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) 4.0 เขตสุขภาพที่ 3 

line_album_มอบนโยบาย-อสม-เขต-3_๒๒๐๘๐๑_25D69F596-566F-89E6-BF01-6D3709FF7251

          เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำโดย ดร.นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยนายอุทิศ จิตเงิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ และนายธีร์ปนกรณ์ ศุภกิจโยธิน รก.ผอ.ศบส.3 เข้าร่วมประชุมพิธีมอบนโยบาย โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.4.0 เขตสุขภาพที่ 3 โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ (อธิบดีกรมควบคุมโรค) นพ. ธงชัย กีรติหัตถากร (รองปลัด ก.ส.ธ.) พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ (ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3) ผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุขส่วนภาคในเขตสุขภาพที่ 3 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้ง 5 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 รวมผู้ร่วมประชุมทั้งสิ้น 960 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมมิพรสวรรค์ จังหวัดพิจิตร

การประชุมหารือระหว่างผู้แทนระดับสูงของประเทศไทยกับคณะกรรมการองค์การนิทรรศการนานาชาติ (BIE)

295652053_10221635036082013_6615143341768069363_nBD3E8A8C-6520-CD9D-FB8D-297C4717CC7E

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมนำคณะกรรมการองค์การนิทรรศการนานาชาติ ( BIE)  เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในวาระการสำรวจและประเมินพื้นที่จริงสำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 – Phuket , Thailand

อธิบดีกรม สบส. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

296112074_421165666712361_3741161531014765932_n0FBA2057-8C9F-3430-F844-63ECBD4E0E18

          วันนี้ (27 กรกฎาคม 2565) ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมเวทีวิชาการเสริมพลังพัฒนาแกนนำสุขภาพและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่เครือข่ายดีเด่น

294973988nE19AFE4D-4DA9-E056-98F6-3CD928213307

          วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส. พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่เครือข่ายดีเด่นใน “กิจกรรมเวทีวิชาการเสริมพลังพัฒนาแกนนำสุขภาพรูปแบบ Virtual Conference” พร้อมกันนี้ ดร.สาธิต ได้กล่าวแสดงความยินดี และมอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ความสำเร็จ แก่ผู้ได้รับรางวัล และผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หน้าที่ 1 จาก 19

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ