กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

อธิบดี สบส. มอบวัสดุอุปกรณ์และอาหารให้กับบุคลากร สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

226578097nEAF4EC85-104F-0CA0-A9CF-C336A11AB650

          วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) พร้อมด้วยทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. และทันตแพทย์หญิงภัทราวดี กรัษนัยรวิวงค์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข เดินทางไปมอบวัสดุอุปกรณ์และอาหารให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน covid-19 ของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี