กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

logo-clean 

สถานที่ติดต่อ

hss

ชั้น 6 กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

88/44 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

โทรศัพท์ 02-193-7091 หรือ 02-193-7000 ต่อ 18601, 18614 ,18615 แฟกซ์ 02-149-5601 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Call Center กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  1426

 n12

 

แผนที่