กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

หากต้องการเปิด Alternative Quarantine ต้องทำอย่างไร (How to AQ) สอบถามรายละเอียดโทรสายด่วน กรม สบส. 1426

s__20472016

ระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)

fdp-oezvqaavld7

การขออนุญาต/ขึ้นทะเบียนกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง สามารถยื่นทางระบบ e-service

272113928n

แนวทางการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

1

แนวทางการปฏิบัติการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลในเขต กทม. ปี 2564

11

กรม สบส. เปิดให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิท บัตรเครดิต และ Mobile Banking ของทุกธนาคาร

pay

หน้าที่ 1 จาก 7