กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

รมช. สาธิต มอบกรม สบส. จับมือเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6 เดินหน้าขับเคลื่อน ยุว อสม. ดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย

s__20963416

          ดร. สาธิต  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6 และเครือข่ายขับเคลื่อนสมัชชายุว อสม. แกนนำสุขภาพ กลไกหนุนเสริม ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย ตั้งเป้าปี 2565 มียุว อสม. 10,000 คน ครอบคลุมทั่วประเทศ

สธ.จัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” โชว์ศักยภาพด้านการแพทย์สาธารณสุข เชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพ ไทย – นานาชาติ

2vd6o1fadu4g4k404w

         กระทรวงสาธารณสุขร่วมหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” แสดงศักยภาพ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุขของไทย ยกระดับและเพิ่มมูลค่า ให้แก่ สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาไทย เชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพกับทั่วโลก ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก

สำนักงานเลขานุการกรม ขยายเวลา รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Call Center) จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 3 มี.ค. 2565

275035938n

กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ตรวจสุขภาพ อสม. ตามช่วงอายุ ส่งเสริมให้ อสม.กว่า 1 ล้านคนทั่วไทยเป็นต้นแบบคนสุขภาพดี รวมทั้งสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง ป้องกันเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้

274926285n

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การตรวจสุขภาพ อสม. ตามช่วงอายุ พร้อมชมนิทรรศการสาธิตบทบาทการตรวจสุขภาพ อสม. ตามช่วงอายุในทีม 3 หมอ โดยมีการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ และมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

กรม สบส.ชี้ผู้ป่วยโควิด 19 ยังถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ห้าม รพ.เอกชน เรียกเก็บค่ารักษาจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประกาศ สธ.

line_album_650127_

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชี้การปรับให้ผู้ป่วยโรคโควิด 19 เข้าระบบการรักษาตามสิทธิปกติ ยังไม่มีประกาศบังคับใช้ ให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่ง เคร่งครัดปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเดิม ห้ามปฏิเสธการรักษาหรือเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยโรคโควิด 19 หรือญาติ

มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของ Alternative Hospital Hospital Quarantine Quarantine Quarantine (AHQ)

650302-02

 

Attachments:
Download this file (AHQ23.pdf)AHQ23

สธ.เปิดตัวโครงการชุมชนวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19 หนุนชุมชนจัดการตนเอง โดยใช้เครื่องมือในการควบคุมโรคแบบดิจิทัล 

line_album_โครงการชุมชนวิถีใหม่-ปลอดภัยจากโควิด-1_28833F479-E072-58F9-4915-1D2CA032B9AC

          กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวโครงการชุมชนวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19 สนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จิตอาสา และประชาชน นำระบบควบคุมโรคดิจิทัลมาใช้ตัดตอนวงจรโควิด 19 ในชุมชน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 8)

650302-01

 

Attachments:
Download this file (ucep8.pdf)UCEP Covid 8

กรม สบส. รุกขับเคลื่อนแผนบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

274206392nAAA7B955-07B2-7BCE-4F29-1227C9751494

          วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2565) ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเฝ้าระวังด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทัล ริเวอร์ไซต์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกันโดยการบูรณาการของหน่วยงานกรม สบส. โดยจัดทำ Workshop และอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการคุ้มครองผู้บริโภคจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และสภาองค์กรของผู้บริโภค

หน้าที่ 4 จาก 21