กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

สบส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 จังหวัดภาคใต้ เพื่อพัฒนาต้นแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รองรับการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน (AWC)

274129902nB524C230-0A71-D94E-B6A7-E907EA21384E

          วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดย กองสุขภาพระหว่างประเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต เพื่อพัฒนาต้นแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รองรับการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน ( Andaman wellness Corridor: AWC) และการเตรียมการจัดงาน Specialised Expo 2028-Phuket,Thailan

กรม สบส. เผยความคิดเห็นวัยรุ่นไทยต่อการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวันวาเลนไทน์

65021301

         กรม สบส. เผยผลสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นต่อการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวาเลนไทน์ของสังคมไทย มีความคิดเห็นว่าการฉลองวันวาเลนไทน์กับแฟนด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจนำมาสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้มากที่สุด ย้ำเตือนวัยรุ่นรักตนเองและคนที่รักด้วยการลด ละ เลิก และการฉลองวาเลนไทน์ด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจเสี่ยงไม่สวมถุงยางอนามัย และการรวมกลุ่มแพร่กระจายเชื้อโควิด 19

กรม สบส. ติวเข้มเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมฯ กรมพินิจฯ ผลักดันยุว อสม. พัฒนาเยาวชนผู้นำการคุ้มครองด้านสุขภาพ 

1_

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มอบรมเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฝึกและอบรม ให้มีความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อปั้นยุว อสม.  ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในศูนย์ฝึกและอบรมฯ

กรม สบส. เผยผลการรับรู้ COVID Free Setting การใช้ขนส่งสาธารณะ และการใช้บริการร้านอาหาร

s__20677344

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเผยผลสำรวจเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านสุขภาพ ประเด็นการรับรู้ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) กรณีขนส่งสาธารณะ และการใช้บริการร้านอาหาร พบประชาชนรับรู้ไม่ถูกต้องสูงสุดในประเด็น ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะต้องได้รับการตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้น ATK ทุก 7 วัน และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและโต๊ะรับประทานอาหารต้องห่างกันอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ย้ำปฏิบัติ Universal Prevention อย่างเคร่งครัด   

กรม สบส.จับมือ ม.เวสเทิร์น และ Wellness & Health Care Business Opportunity for Executive เปิดตัวโครงการพัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชม.

line_album_3-2-65_๒๒๐๒๐๓_05CE0F81F-7749-4897-11D7-70D34769C84C

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และหลักสูตร Wellness & Health Care Business Opportunity for Executive (WHB) ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุตามหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ของกรม สบส. มุ่งสร้างบุคลากรที่มีทักษะและ เจตคติที่ดี สามารถประกอบอาชีพการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

กรม สบส. คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับดี 

6502071

          วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2565) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับดี จากกรมบัญชีกลาง ในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล สร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการเป็นองค์กรที่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง

สบส. ปล่อย “คาราวาน” เคาะประตูศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเขตกทม. ให้ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

s__167280791591D62B-428A-3673-3EFB-AB4AC6AAD6DA

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพปล่อยขบวนคาราวาน ลงพื้นที่เคาะประตูศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ นำร่อง 17 เขตใน กทม. เพื่อประชาสัมพันธ์กฎหมายกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เชิญชวนให้ผู้ประกอบกิจการมายื่นขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านระบบออนไลน์ที่ esta.hss.moph.go.th เว็บเดียวยื่นขอได้ครบทั้ง 3 ใบ ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการ และใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ เพื่อให้ผู้สูงวัยได้รับบริการที่มีมาตรฐานและปลอดภัย

กรม สบส. และ อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับพันธมิตร กระตุ้นเศรษฐกิจสุขภาพวิถีใหม่ “Phuket New Shade Model”

21F1B8FE4-2116-ECBC-8A6B-F1E154994981

         กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ Thailand Partnership for World Health Destination and Global Wellness Hub ยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพวิถีใหม่ โดยนำร่องที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมตั้งเป้าขยายไปสู่เขตเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน  

กรม สบส. เผย 5 พฤติกรรมเสี่ยงโควิด 19 ช่วงเทศกาลตรุษจีน

686607

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย 5 พฤติกรรมเสี่ยงโรคโควิด 19 ช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั้งการจับจ่ายสินค้า มอบอั่งเปาเงินสด และไร้การตรวจคัดกรองเชื้อก่อนพบปะญาติพี่น้อง ฯลฯ แนะประชาชนให้ลดสัมผัสปรับเปลี่ยนไปใช้ช่องทางออนไลน์ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล ขจัดความเสี่ยงการแพร่กระจายโรคโควิด 19 สู่บุคคลใกล้ชิด

หน้าที่ 5 จาก 21