กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565

316689132n

เช้าวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 เพื่อระลึกถึงการตั้งกรมสาธารณสุข และความสำคัญของงานสาธารณสุขที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดรูปธรรมในการดูแลสุขภาพประชาชน โดยมีนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขร่วมในพิธี

อธิบดีกรม สบส. เปิดประชุมพัฒนาศักยภาพชมรม อสม.แห่งประเทศไทย

422a9430

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2565) ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ โฮเท็ล จ.พระนครศรีอยุธยา นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และนายจรัส คำรอด ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย เพื่อระดมความคิดเห็นในการสนับสนุนส่งเสริมการทำงานและแก้ไขปัญหา รวมถึงกำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กร อสม.ทุกระดับ ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขระเบียบ แนวทางปฏิบัติให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ อสม.ทุกคน และผู้ที่รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนในทุกระดับต่อไป โดยมีประธานชมรม อสม.ทั้ง 77 จังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วย

อธิบดี กรม สบส. เข้าร่วมการประชุม The First International Planning Meeting (IPM) of Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan

311817104n

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00น. ตามเวลาประเทศไทยคณะผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นำโดยนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วย นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการกองแบบแผน และ นางเสาวภา จงกิตติพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ

กรม สบส. ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

315034243n

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565 ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทย โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน

อธิบดีกรม สบส. นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท. และ อสม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

422a0162B1193889-CDAC-5CDE-5037-2E8728535497

วันนี้ (19 ตุลาคม 2565) นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี กรม สบส. และคณะผู้บริหารกรม สบส. ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 และศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพ รองเท้าบูทยาง และยาเวชภัณฑ์ ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอจังหาร และอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

กรม สบส. ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข

312483581nAC04FE87-5D33-98F7-A008-E79B94F088EE

วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2565) ณ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข และถวายจตุปัจจัย โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

สบส. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบวัสดุอุปกรณ์แก่ อสม.และประชาชนในการปฏิบัติงานช่วยเหลืออุทกภัย อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

310306993_487847023387388_7853819493893946900_n

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยนายธีร์ปนกรณ์ ศุภกิจโยธิน รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 นายอุทิศ จิตเงิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ และคณะเจ้าหน้าศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์แก่ อสม. และประชาชนในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์อพยพวัดสวนลำใย ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสรรพยา

กรม สบส.ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”

311505441n

เช้าวันนี้ (27 ตุลาคม 2565) ณ ลานพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย และปรัมพิธีในสวนสมุนไพรเทวะเวสม์รมณีย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรม สบส. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” เนื่องใน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” โดยมีดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี
 

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบาย

309197225n2D943D53-1005-A17C-C9A3-91BAE5FA7FEB

วันนี้ (3 ตุลาคม 2565) ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุขต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังผู้บริหารส่วนภูมิภาค โดยมีนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน โดยมุ่งเน้น 6 ประเด็น ยกระดับสื่อสารสร้างความรอบรู้สุขภาพ ยกระดับบริการรองรับสังคมสูงวัย ลดอัตราตายโรคสำคัญ ดันการแพทย์ดิจิทัลสร้างความมั่นคงสุขภาพ ส่งเสริมศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ เสริมสมรรถนะองค์กร สร้างความไว้วางใจกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ ขอบุคลากรสาธารณสุขทุกคนยึดหลัก "ททท" ทำทันที ทำต่อเนื่อง ทำและพัฒนา

หน้าที่ 1 จาก 22

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ