กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

กรม สบส.จัดอบรมโฆษณาสถานพยาบาล มุ่งสร้างความเข้าใจในกฎหมายฯ หยุดยั้งโฆษณาเท็จ

c153ffc9be607eeaad66997d285bf901

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) จัดอบรม “การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง” ผ่านระบบออนไลน์ มุ่งสร้างความเข้าใจในกฎหมายโฆษณา หยุดยั้งโฆษณาเท็จ โอ้อวดเกินจริง เผยผลเฝ้าระวังโฆษณาสถานพยาบาลผ่านสื่อโซเชียล ปี 2566 พบโพสต์โฆษณาสถานพยาบาลเข้าข่ายการกระทำผิดกว่าร้อยละ 50

กรม สบส.ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สธ.

6ec61dffb1eef5e1e6b39a203b5e4b24

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2566) ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) พร้อมคณะผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี

กรม สบส.ร่วมพิธีเปิดและวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย"

8984e8020905728efaa55f59618e83be

วันนี้ (29 ตุลาคม 2566) ณ สวนสมุนไพรเทวะเวสม์รมณีย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรกรม สบส. ร่วมพิธีเปิดและวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 ในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี

อธิบดีกรม สบส.ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง อสม. พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน ปี 2567

d17c92bb9c0ce2de14648d5b99801146

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2566) ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 4 โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายจรัส รัชกุล ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน นางศศิจริญญา อำม์พรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคกลาง และนางปิยะฉัตร ปาลานุสรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานสุขภาพ ภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบสุขภาพปฐมภูมิ พัฒนาศักยภาพของ อสม.และเครือข่ายในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น แอฟพลิเคชัน Smart อสม. เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ โดยมี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ประธานชมรม อสม.จังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางเลน สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การต้อนรับ

กรม สบส. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2566

74e7328644b3371b42d93dbcb3b7711f

วันนี้ (21 ตุลาคม 2566) ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะดำรงตำแหน่งสภานายกพิเศษแห่งสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธี

กรม สบส.ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566

82df9e2f195d3eb730fb4eea83d433dd

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2566) ณ วัดพุทธปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี

อธิบดีกรม สบส. ร่วมงานกตัญญุตาคลังปัญญาแห่งประวัติศาสตร์สาธารณสุขไทย

8a9866b3d01f0673dc4efb1b8a1cea56

วันนี้ (9 ตุลาคม 2566) ณ ห้องประชุมสัมพุทธเมตตาประชารักษ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมงานกตัญญุตาคลังปัญญาแห่งประวัติศาสตร์สาธารณสุขไทย โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข กล่าวมุทิตาจิต และมอบพวงมาลัยแด่อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรม สบส.ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม กระทรวงสาธารณสุข 2566

2416c5f7c2c5e08be4fc3bb1c7ee3883

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2566) ณ ห้องพระกระทรวงสาธารณสุข ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เป็นประธาน กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรม สบส. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรให้สนับสนุนระบบสุขภาพ และนโยบายสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) กระทรวงสาธารณสุข

กรม สบส.จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 21 ปี

00dbea9b3bedfe91f034d4de2a3a0ed6

วันนี้ (3 ตุลาคม 2566) ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ และนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมประกอบพิธีถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 21 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน้าที่ 1 จาก 27

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ