กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

สบส.จัดอบรมวิทยากรนวดน้ำมันหอมระเหย รุ่นแรก

337282203_720071476266862_591083843618592981_n_p22486

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) พร้อมด้วยทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. นายพรเทพ ล้อมพรม รักษาการผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเปิดการอบรมวิทยากรการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย

ทันตแพทย์อาคม รองอธิบดีกรม สบส. ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “ธุรกิจอุ้มบุญผิดกฎหมาย 

152010_p87947

          ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “ธุรกิจอุ้มบุญผิดกฎหมาย “ รับชมได้ในรายการ TheEXIT ช่วงข่าวภาคค่ำ ทางสถานีโทรทัศน์ Thaipbs 

ประชุมคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ด้านการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่ระดับสากล ครั้งที่ 1/2566

2FE07047-6D16-2A47-0CD1-4B56E03F1B8B

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ด้านการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่ระดับสากล ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทันตแพทย์อาคม รองอธิบดีกรม สบส. ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ประเด็นกลุ่มผู้เสียหายกว่า 20 คน เข้าแจ้งความ คลินิกขายคอร์ส แล้วปิดกิจการหนี

--13_3_66_p80672

          ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ประเด็น กลุ่มผู้เสียหายกว่า 20 คน เข้าแจ้งความ หลังจากซื้อคอร์สเสริมความงามกับคลินิกแห่งหนึ่ง ยังใช้บริการไม่ครบ ต่อมาพบว่าคลินิกติดประกาศ "อ้างว่าขอปิดปรับปรุงชั่วคราว" จนถึงปัจจุบันไม่สามารถติดต่อได้ ขณะที่ผู้เสียหายรวมกันในกลุ่มเฟซบุ๊ก พบตัวเลขผู้เสียหายกว่า 3,000 คน ยอดความเสียหายกว่า 5 ล้านบาท รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ในรายการ สถานีประชาชน ออกอากาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 (ตั้งแต่นาทีที่ 13.15 เป็นต้นไป)

กรม สบส.ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ปั้นครูนวดตอกเส้น สร้างงาน สร้างอาชีพ รุ่นที่ 2

dsc_30548640D942-E7EE-EA2E-4B75-D13209049FD5

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 จำนวน 40 คน ซึ่งจัดขึ้นโดยกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ต่อยอดองค์ความรู้และทักษะของวิทยากร อนุรักษ์และสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้าน ส่งเสริมสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆให้มีวิทยากรในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จากการสร้างงาน สร้างอาชีพ  

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566 

line_album_24_2_66__p36726

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 -13:30 น.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566 (68) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุมแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรม สบส. ร่วมกิจกรรมประกาศนโยบายของขวัญปีใหม่ “2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย”

321612257n

บ่ายวันนี้ (26 ธันวาคม 2565) ณ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) พร้อมด้วย นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. ร่วมกิจกรรมประกาศนโยบายของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข “2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง พร้อมมอบบริการและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุเป็นของขวัญปีใหม่ตลอดปี 2566 อาทิ การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ การมอบแว่นสายตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟันเทียมและรากฟันเทียม โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานฯ

ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพด้านการกำหนดหลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2566

line_album_ประชุมอนุสอบ_๒๓๐๒๒๓_32D0F0947E-0843-D651-9415-6A9A1C704159

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพด้านการกำหนดหลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จัดโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

img_87856FD3D8FC-5E65-51C3-FD7D-FA4BCA635F01

วันนี้ (23 ธันวาคม 2565) ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566 โดยมีดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน

หน้าที่ 1 จาก 24

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ