กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

เว็บไซต์สำหรับประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม สปา และการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

66072601_p16806

สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของ อสม. มีอะไรบ้าง และสิทธิประโยชน์ที่หน่วยงานอื่นสนับสนุนมีอะไรบ้าง

s__245842317BF15DD6-3999-E6D0-715D-E4529207619C

ผู้ดำเนินการในสถาประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

.

หน้าที่ 1 จาก 11

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ