กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของ อสม. มีอะไรบ้าง และสิทธิประโยชน์ที่หน่วยงานอื่นสนับสนุนมีอะไรบ้าง

s__245842317BF15DD6-3999-E6D0-715D-E4529207619C

สบส. เตือน ! แอดมินเพจโซเชียล จัดกิจกรรมแจกคอร์สศัลยกรรม เข้าข่ายผิดกฎหมายสถานพยาบาล ดังนั้น! ต้องได้รับอนุมัติก่อนทำการโฆษณา

65091901

ผู้ดำเนินการในสถาประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

.

วิธีการสังเกตสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ถูกกฎหมายก่อนใช้บริการ เพื่อการใช้บริการที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย

65082501

หน้าที่ 3 จาก 12

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ