กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

หากต้องการเปิด Alternative Quarantine ต้องทำอย่างไร (How to AQ) สอบถามรายละเอียดโทรสายด่วน กรม สบส. 1426

s__20472016

ระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)

fdp-oezvqaavld7

การขออนุญาต/ขึ้นทะเบียนกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง สามารถยื่นทางระบบ e-service

272113928n

แนวทางการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

1

แนวทางการปฏิบัติการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลในเขต กทม. ปี 2564

11

กรม สบส. เปิดให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิท บัตรเครดิต และ Mobile Banking ของทุกธนาคาร

pay

หน้าที่ 4 จาก 10

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ