กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

แนวทางการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

1

สายด่วน สบส.1426 ให้บริการทุกวัน 8.30 - 20.30 น. ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

s__19365922

แนวทางการปฏิบัติการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลในเขต กทม. ปี 2564

11

หน้าที่ 5 จาก 11

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ