กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

หลักฐานการประกอบการขอใบอนุญาตกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (ผู้ประกอบกิจการ)

n42

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดให้บริการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและขอใบอนุญาตกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

n38

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชวนผู้รับบริการใช้ระบบจองคิวออนไลน์ - Infographic

 

info033

กรม สบส. ขอความร่วมมือ ประธานชมรม อสม.ทุกระดับ/อสม.ทุกคน ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

n28

       

ข้อปฏิบัติผู้เข้าเยี่ยม บ้านพักผู้สูงอายุวิธีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19 - Infographic

info030

หน้าที่ 9 จาก 12

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ