กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

ยุว อสม.

v205

        วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกและสร้างความร่วมมือเครือข่ายยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) โดยมีภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน และแกนนำเครือข่ายเยาวชน เข้าร่วมประชุม

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ