กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

กรม สบส. ชื่นชม อสม.พังงา อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ

113744824760FE-6E4E-DF63-D2F8-E558B5C0DC17

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ชื่นชม อสม.พังงา ได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จากการนำแนวคิด ““การบริโภคเป็นพื้นฐานของชีวิต จึงต้องการหาความรู้เพื่อให้คนในชุมชนได้บริโภคอย่างปลอดภัย” มาสร้างความตระหนักความเข้าใจแก่ชาวชุมชน จนนำไปสู่การบริโภคที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

สธ. ยก อสม. เป็นจิตอาสาช่วยประชาชนเข้าสู่ระบบบริการ และเป็นที่พึ่งชุมชนในสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข

336905324_1252934011972982_2079750057915668297_n_p88254

กระทรวงสาธารณสุข จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 ยกย่องความเป็นจิตอาสาช่วยประชาชนเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ และเป็นที่พึ่งของชุมชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขมอบรางวัล อสม.ดีเด่น 12 สาขา ย้ำให้พัฒนาตนเองให้ทันเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของระบบบริการ และช่วยขับเคลื่อนปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย

ขอเชิญชวนตอบแบบวัด EIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2566

eit_p92449

กรม สบส.มอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาสุขภาพจิตชุมชน จากผลงานฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชคืนสู่ชุมชน

422a0112CCF98EE3-7C3D-BA23-E6F5-110F53BDAD38

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) มอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาสุขภาพจิตชุมชน จากผลงาน “ศูนย์ตะวันฟ้าใส สามดวงใจดูแลผู้ป่วยจิตเวช” ในพื้นที่บ้านหนองแวง ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม นำทีม อสม. และแกนนำชุมชน 3 คน ในแต่ละพื้นที่ ร่วมติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชให้ได้รับการดูแล จนสามารถใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนได้

กรม สบส. ห่วงคนทำงานกลางแจ้ง แนะวิธีดูแลสุขภาพด้วยสุขบัญญัติ 


660322_p28436

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ห่วงประชาชนที่ทำงานกลางแจ้ง อากาศร้อนเสี่ยงผื่นแดด เพลียแดด ลมแดด อาจช็อกฮีทสโตรก แนะปฏิบัติด้วยสุขบัญญัติ ดื่มน้ำบ่อยๆ  สวมเสื้อผ้าที่สะอาด พักในสถานที่มีอากาศเย็น ระบายอากาศได้ดี และบันทึกหมายเลขโทรศัพท์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินป้องกันอุบัติภัยด้วยความไม่ประมาท  

กรม สบส.จัดกิจกรรมนำร่องวัน อสม. นำทีม อสม.ร่วมคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ทั่วไทย 13-31 มี.ค. 66

line_album_รูปผู้บริหารกรม-สบส-_๒๓๐๓๑๖A4E9C48B-C6F8-BE4E-75B7-DB664437925F

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) จัดกิจกรรมนำร่องวัน อสม. ประจำปี 2566 นำ อสม. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “อสม. ทั่วไทย ร่วมใจ คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ” ลงพื้นที่ออกเคาะประตูบ้านคัดกรองสุขภาพให้ผู้สูงอายุในชุมชนทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13-31 มีนาคม 2566

กรม สบส.จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ยกระดับร้านสปา นวดไทยเข้าแข่งขันในตลาดสากล

337018930_210593718227147_6921467666732321127_n_p47915

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริการเพื่อสุขภาพ มุ่งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไทย ทั้งร้านนวด สปา สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจครบทั้ง 5 มิติ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

กรม สบส.เปิดคอร์สปั้นครูสอนนวดน้ำมันหอมระเหย ป้อนตลาดบุคลากรสุขภาพที่กำลังขาดแคลน

422a6924E4EC0949-19A4-8D37-5835-A56E7115444A

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) พร้อมด้วยทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. นายพรเทพ ล้อมพรม รักษาการผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หน้าที่ 1 จาก 33

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ