กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

n8

ศูนย์ส่งเสริมระบบงานบริการดิจิทัล ให้บริการตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าใช้ระบบ Biz portal

ที่เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และระบบดิจิทัลต่างๆของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โทรศัพท์ 0 2193 7005 , 0 2193 7000 ต่อ 18210, 18107

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ