กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

สธ. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของไทย ที่นครเจนีวา

s__128360451_p25636

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของประเทศไทย กับประเทศแคนาดาและยูกันดา ในงานประชุม “On the road to transformation of health: integrated primary care services and the role of family medicine” ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ชู 4 ปัจจัยความสำเร็จมาจากความมุ่งมั่นทางการเมือง กำลังคนสุขภาพร่วมกับ อสม. หน่วยบริการปฐมภูมิอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

กรม สบส. ชวนยุว อสม. บอกต่อกระตุ้นเพื่อน ครอบครัว และชุมชน ฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำปี 

66052201_p86200

           กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ชวน ยุว อสม. บอกต่อกระตุ้นเพื่อน สมาชิกในครอบครัว และประชาชนในชุมชน เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำปี ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพิ่มภูมิคุ้มกันลดการป่วยหนัก และเสียชีวิต

กรม สบส. ห่วงบ้านพักคนชรา ร่วม กทม. แนะระวังป้องกันไฟไหม้ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย 7 ข้อ

สุระ173070AB-6314-7FBA-57BF-6D87B65A5265

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห่วงไฟไหม้ในสถานประกอบการบ้านพักคนชรา จับมือกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ย้ำสถานประกอบการเข้มมาตรฐานความปลอดภัย 7 ข้อ ป้องกันเพลิงไหม้ ลดความสูญเสีย  

กรม สบส. เพิ่มทักษะป้องกันอันตรายจากสารพิษ ส่งต่อชุดความรู้การป้องกันตัวจากสารเคมี ผ่าน “SMART อสม.”

180566_p22808 
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ส่งต่อชุดความรู้ในการป้องกันกันตัวเมื่อสัมผัส หรือได้รับสารเคมีอันตรายอย่างไซยาไนด์ แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผ่านแอปพลิเคชัน “SMART อสม.” เพิ่มทักษะป้องกันเหตุอันตราย และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีอันตราย

กรม สบส. เผยภาคอีสานนิยมกินปลาดิบสูงสุด เสี่ยงพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดี หนุน อสม. แนะสุขบัญญัติล้าง ปรุงสุก สะอาด

66050801_p17817

           กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลสำรวจประชาชนภาคอีสานร้อยละ 18.7% นิยมกินปลาน้ำจืดดิบ เผยกินตามคนใกล้ชิด เมนูยอดฮิตปลาร้าหรือแจ่วบองดิบ หนุนอสม. แนะนำให้ความรู้ประชาชน ใช้หลักสุขบัญญัติล้าง ปรุงสุก สะอาด ไม่เสี่ยงพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

กรม สบส.เดินหน้าแก้ไขปัญหาการลักลอบอุ้มบุญ ทบทวนกฎหมายให้เข้าสมัย  มุ่งเสริมสิทธิประโยชน์คู่สมรส  เพิ่มโทษผู้กระทำผิด

   660511001_p40139

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าแก้ไขปัญหาการอุ้มบุญผิดกฎหมาย ทบทวนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เน้นส่งเสริมสิทธิประโยชน์ให้คู่สามี ภรรยาที่ต้องการมีบุตร และเพิ่มอัตราโทษแก่ผู้กระทำผิดกฎหมายทั้งในและนอกราชอาณาจักรไทย

กรม สบส. จับมือ จุฬาฯ พัฒนาหลักสูตร Lifelong Learning สร้างบุคลากรคุณภาพ รองรับธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

line_album_mou-66-5-3__p40168

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาหลักสูตร Lifelong Learning ด้านสุขภาพและการแพทย์ มุ่งสร้างบุคลากรคุณภาพ รองรับการขยายตัวของธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจร

กรม สบส.เปิดรับสมัครสอบผู้ดำเนินการกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เปิดรับสมัครวันที่ 10 - 25 พ.ค.2566

660510_p73312

กรม สบส. ชวน อสม. ออกรณรงค์เชิญชวนประชาชนเลือกตั้ง “ร่วมสร้างหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย”

66050101_p74523

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ขอความร่วมมืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งทำหน้าที่พลเมืองที่ดี เน้นย้ำจุดยืนของ อสม.ต้องทำตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด พร้อมทำหน้าที่ เฝ้าระวัง สอดส่องการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายการเลือกตั้ง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยในครั้งนี้ได้อย่างแท้จริง

หน้าที่ 6 จาก 40

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ