กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

กรม สบส.เตือนผ่าตัดกระเพาะ ไม่ใช่ทางลัดลดน้ำหนัก แนะใช้วิธีธรรมชาติ  ก่อนพึ่งพาศัลยกรรม

66041001_p86586

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เตือนการผ่าตัดกระเพาะ ใช้รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วน มิใช่ทางลัดในการลดน้ำหนัก แนะหนุ่ม-สาวที่อยากหุ่นเพรียว ใช้วิธีธรรมชาติอย่างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพช่วยลดสัดส่วนร่างกาย ก่อนพึ่งพาศัลยกรรม

กรม สบส. ห่วงผู้สูงวัย แนะปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ปลอดภัยลดเสี่ยงลื่นล้ม ป้องกันอุบัติภัยด้วยความไม่ประมาท

สบส56DF972D-7EB0-6924-8D50-B207481B4ADB

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห่วงผู้สูงอายุลื่นล้ม แนะครอบครัวปฏิบัติสุขบัญญัติ ป้องกันอุบัติภัยด้วยความ ไม่ประมาท ด้วยการปรับสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นบ้าน เตียงนอน ห้องน้ำ บริเวณขั้นบันไดให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

          นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า  ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการลื่นล้มได้ง่ายและมีอันตรายกว่าวัยอื่น  เพราะความเสื่อมของร่างกายทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงและทรงตัวได้ไม่ดีพอ หากเกิดการลื่นล้ม อาจทำให้อวัยวะต่างๆ เช่น แขน ขา ศีรษะ เกิดการกระแทกและมีการบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยข้อมูลจากกรมควบคุมโรคปี 2564 พบว่าในแต่ละปีที่ผ่านมา อุบัติเหตุที่ผู้สูงอายุลื่นล้มมีประมาณ 3 ล้านราย ได้รับบาดเจ็บที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่า 60,000 รายต่อปี และมีผู้เสียชีวิตจากการลื่นล้ม เฉลี่ยสูงถึงวันละ 4 ราย ซึ่งมีสาเหตุมาจากมีของวางกีดขวางทางเดินภายในบ้านและนอกบ้าน น้ำขัง พื้นลื่นจากการไม่ทำความสะอาด ทำให้ผู้สูงอายุลื่นล้มได้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพห่วงใยผู้สูงอายุ โดยแนะนำให้คนในครอบครัว ป้องกันและลดความเสี่ยงในการลื่นล้มของผู้สูงอายุ และปฏิบัติตามสุขบัญญัติป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

          ด้านนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า สุขบัญญัติข้อที่ 7 การป้องกันอุบัติภัยด้วยความไม่ประมาท ที่ผู้สูงอายุ และคนใกล้ชิดควรให้ความสำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุลื่นล้มในบ้าน ควรมีการปรับบริเวณบ้านให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ดังนี้ 1) บริเวณพื้นบ้าน ควรเป็นทางเดินเรียบเสมอกัน หลีกเลี่ยงการยกระดับสูงต่ำ ที่สำคัญพื้นต้องไม่ลื่น ไม่เปียก ไม่มีสิ่งของวางกีดขวาง เนื่องจากผู้สูงอายุมีการทรงตัวไม่ดี อาจจะสะดุดล้มได้ 2) บริเวณห้องนอน เตียงนอนควรจัดวางในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย ความสูงของเตียงอยู่ในระดับที่ผู้สูงอายุ นั่งแล้วสามารถวางเท้าได้ ควรเพิ่มดวงไฟส่องสว่างเวลากลางคืน เพราะผู้สูงอายุมักมีปัญหาในการมองเห็นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อผู้สูงอายุ  3) บริเวณห้องน้ำ ควรเป็นพื้นเรียบเสมอกัน ทำความสะอาดง่าย ที่สำคัญควรมีราวจับเพื่อช่วยพยุงตัว หากเกิดกรณีฉุกเฉินกับผู้สูงอายุประตูห้องน้ำควรเป็นประตูที่สามารถปลดล็อคจากด้านนอกได้  4) บริเวณขั้นบันได ควรมีแสงสว่างที่เพียงพอและมีราวจับ เพื่อความสะดวกในการเดินขึ้น-ลง ควรมีความสูงเสมอกันและไม่ชันมากเกินไป ไม่ควรปูพรมหรือมีสิ่งของกีดขวางทางเดิน เพราะอาจจะทำให้ผู้สูงอายุสะดุดได้ง่าย การป้องกันการลื่นล้มในผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมาก ดังนั้นวิธีการป้องกัน โดยการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยลดความเสี่ยงในการลื่นล้มของผู้สูงอายุที่เรารักได้

กรม สบส. ห่วงคนทำงานกลางแจ้ง แนะวิธีดูแลสุขภาพด้วยสุขบัญญัติ 


660322_p28436

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ห่วงประชาชนที่ทำงานกลางแจ้ง อากาศร้อนเสี่ยงผื่นแดด เพลียแดด ลมแดด อาจช็อกฮีทสโตรก แนะปฏิบัติด้วยสุขบัญญัติ ดื่มน้ำบ่อยๆ  สวมเสื้อผ้าที่สะอาด พักในสถานที่มีอากาศเย็น ระบายอากาศได้ดี และบันทึกหมายเลขโทรศัพท์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินป้องกันอุบัติภัยด้วยความไม่ประมาท  

กรม สบส. ชื่นชม อสม.พังงา อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ

113744824760FE-6E4E-DF63-D2F8-E558B5C0DC17

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ชื่นชม อสม.พังงา ได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จากการนำแนวคิด ““การบริโภคเป็นพื้นฐานของชีวิต จึงต้องการหาความรู้เพื่อให้คนในชุมชนได้บริโภคอย่างปลอดภัย” มาสร้างความตระหนักความเข้าใจแก่ชาวชุมชน จนนำไปสู่การบริโภคที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

กรม สบส.จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ยกระดับร้านสปา นวดไทยเข้าแข่งขันในตลาดสากล

337018930_210593718227147_6921467666732321127_n_p47915

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริการเพื่อสุขภาพ มุ่งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไทย ทั้งร้านนวด สปา สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจครบทั้ง 5 มิติ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

สธ. ยก อสม. เป็นจิตอาสาช่วยประชาชนเข้าสู่ระบบบริการ และเป็นที่พึ่งชุมชนในสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข

336905324_1252934011972982_2079750057915668297_n_p88254

กระทรวงสาธารณสุข จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 ยกย่องความเป็นจิตอาสาช่วยประชาชนเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ และเป็นที่พึ่งของชุมชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขมอบรางวัล อสม.ดีเด่น 12 สาขา ย้ำให้พัฒนาตนเองให้ทันเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของระบบบริการ และช่วยขับเคลื่อนปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย

ขอเชิญชวนตอบแบบวัด EIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2566

eit_p92449

กรม สบส.มอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาสุขภาพจิตชุมชน จากผลงานฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชคืนสู่ชุมชน

422a0112CCF98EE3-7C3D-BA23-E6F5-110F53BDAD38

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) มอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาสุขภาพจิตชุมชน จากผลงาน “ศูนย์ตะวันฟ้าใส สามดวงใจดูแลผู้ป่วยจิตเวช” ในพื้นที่บ้านหนองแวง ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม นำทีม อสม. และแกนนำชุมชน 3 คน ในแต่ละพื้นที่ ร่วมติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชให้ได้รับการดูแล จนสามารถใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนได้

หน้าที่ 8 จาก 40

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ