กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426
นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส.
ให้กำลังใจและขอบคุณ อสม.
สายด่วน 1426
โทรฟรี มีเบอร์เดียว
พิพิธภัณฑ์ 100 ปี
การสาธารณสุขไทย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

รายการเด่น

ข่าวกิจกรรม

กรม สบส. จัดประชุมวิชาการ ปี 2565 “สร้างสรรค์นวัตกรรมระบบบริการสุขภาพ”

เผยแพร่ : 30 กันยายน 2565 อ่าน 7 ครั้ง ข่าวกิจกรรม

กรมสบส. เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

เผยแพร่ : 28 กันยายน 2565 อ่าน 8 ครั้ง ข่าวกิจกรรม

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็…

เผยแพร่ : 24 กันยายน 2565 อ่าน 16 ครั้ง ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรม สบส. ร่วมพิธีเปิดประติมากรรมอนุสรณ์ต่อสู้โควิด 19

เผยแพร่ : 30 กันยายน 2565 อ่าน 13 ครั้ง ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประกวด ออกแบบ LOGO 20 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เผยแพร่ : 30 กันยายน 2565 อ่าน 249 ครั้ง ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub)

เผยแพร่ : 30 กันยายน 2565 อ่าน 36 ครั้ง ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารเครือข่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา กองสุขภาพระหว่างประเทศ

เผยแพร่ : 28 กันยายน 2565 อ่าน 169 ครั้ง ข่าวสารเครือข่าย

สวทท.เปิดอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดสดอย่างมืออาชีพเบื้องต้น ด้วยสมาร์ทโฟน ระบบ Android และ ios รุ่นที่ 4

เผยแพร่ : 27 กันยายน 2565 อ่าน 57 ครั้ง ข่าวสารเครือข่าย

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งใบสมัคร และ Clip VDO การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติพ่อแห่งชาติ แ…

เผยแพร่ : 16 กันยายน 2565 อ่าน 64 ครั้ง ข่าวสารเครือข่าย

จุลสารออนไลน์

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 ประจำเดือนกันยายน 2565 อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 12 กันยายน 2565 อ่าน 422 ครั้ง จุลสารออนไลน์

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 5 ฉบับที่ 57 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 05 สิงหาคม 2565 อ่าน 611 ครั้ง จุลสารออนไลน์

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 5 ฉบับที่ 56 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 08 กรกฎาคม 2565 อ่าน 650 ครั้ง จุลสารออนไลน์

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 5 ฉบับที่ 55 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 09 มิถุนายน 2565 อ่าน 753 ครั้ง จุลสารออนไลน์

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 5 ฉบับที่ 54 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 05 พฤษภาคม 2565 อ่าน 857 ครั้ง จุลสารออนไลน์

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 5 ฉบับที่ 53 ประจำเดือนเมษายน 2565 อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 08 เมษายน 2565 อ่าน 803 ครั้ง จุลสารออนไลน์

สื่ออินโฟกราฟิก

สบส. เตือน ! แอดมินเพจโซเชียล จัดกิจกรรมแจกคอร์สศัลยกรรม เข้าข่ายผิดกฎหมายสถานพยาบาล ดังนั้น! ต้องได้รับอนุมัติก่อนทำการโฆษณา อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 19 กันยายน 2565 อ่าน 60 ครั้ง สื่ออินโฟกราฟิก

วิธีการสังเกตสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ถูกกฎหมายก่อนใช้บริการ เพื่อการใช้บริการที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 25 สิงหาคม 2565 อ่าน 42 ครั้ง สื่ออินโฟกราฟิก

"ของมันต้องมี" ในฤดูฝน อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 17 สิงหาคม 2565 อ่าน 68 ครั้ง สื่ออินโฟกราฟิก

สื่อมัลติมีเดีย

2 U มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 19 กันยายน 2565 อ่าน 25 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

มาตรฐานในการนำผลิตภัณฑ์จากกัญชงและกัญชา มาให้บริการในสปาและนวดเพื่อสุขภาพ อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 19 กันยายน 2565 อ่าน 27 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 84 ไปสปากัญ อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 19 กันยายน 2565 อ่าน 14 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

กรม สบส. นำคณะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ณ จังหวัดชลบุรี อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 09 กันยายน 2565 อ่าน 35 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 EP.83 ตอน หมอกระเป๋า อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 09 กันยายน 2565 อ่าน 15 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 82 ประหยัดพลังงาน อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 31 สิงหาคม 2565 อ่าน 27 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

"รับ รู้ ปรับ ใช้" บทบาท อสม.กับการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพในชุมชน อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 31 สิงหาคม 2565 อ่าน 47 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการ สบส. ขอ Talk ตอน การจัดการโควิด 19 แบบมีส่วนร่วมในชุมชน ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 26 สิงหาคม 2565 อ่าน 46 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการ สบส. ขอ Talk ตอน อสม. เตรียมความพร้อมโรคโควิด 19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 26 สิงหาคม 2565 อ่าน 39 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการ สุขสาธารณะ ตอน ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้สูงอายุ อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 25 สิงหาคม 2565 อ่าน 46 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการ สุขสาธารณะ ตอน ข้อเท็จจริงโรคเบาหวาน อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 25 สิงหาคม 2565 อ่าน 37 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการ สุขสาธารณะ ตอน 3 ความเชื่อเรื่องนํ้าดื่ม อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 24 สิงหาคม 2565 อ่าน 35 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

บทความ

อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประวัติความเป็นมา กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและพัฒนาสาธารณสุข จึงได้นำเอาการสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีหลักในการพัฒนา ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 14 มิถุนายน 2565 อ่าน 280 ครั้ง บทความ

อุ้มบุญ ? อุ้มบุญ หรือ การตั้งครรภ์แทน คือ การที่หญิงอื่นตั้งครรภ์แทนให้สามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งภริยามีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าไม่อาจตั้งครรภ์เองได้ โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 17 พฤษภาคม 2565 อ่าน 438 ครั้ง บทความ

ศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ (Medical Oxygen Support Center) ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 กรุงเทพมหานครในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 01 เมษายน 2565 อ่าน 261 ครั้ง บทความ

Call Center 1426 สายด่วนกรม สบส. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 09 มีนาคม 2565 อ่าน 464 ครั้ง บทความ

มาทำความรู้จัก Hospitel... ในช่วงคลัสเตอร์ใหม่ “สถานบันเทิง” ในกรุงเทพมหานคร ได้เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 อย่างรวดเร็ว... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 26 มกราคม 2565 อ่าน 1153 ครั้ง บทความ

ประวัติ...โรงพยาบาลบุษราคัม เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ได้แพร่ระบาด ในพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 26 มกราคม 2565 อ่าน 599 ครั้ง บทความ

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ