กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

43--27-6-65

วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปีที่ 37 ฉบับที่ 1

310128

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับสมาคมรังสีเทคนิกโลก ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

442662

        นักศึกษารังสีเทคนิควิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และคณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค  ร่วมมือกับสมาคมรังสีเทคนิคโลก รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง "DigiMarCom: Influencers & Ethics: สื่อสารการตลาดและจริยธรรมการโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ในยุคดิจิทัล" วันที่ที่ 21 พ.ค. 2565

s__21987650

Public Lecture วันเสาร์นี้ 21 พค. เชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี วันนี้!!

พบกับ รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม "อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ ภายใต้ พรบ.คุ้มครองส่วนบุคคล" ทาง FM 92.5 MHz วันเสาร์ที่ 25 มิ.ย. 2565 8.05 - 9.00 น.

s__7987249

ขอเชิญรับฟังทิศทางและนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง “แนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.

1271815

ก่อนการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล เต็มฉบับ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ขอเชิญรับฟังทิศทางและนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง กฎหมายลำดับรองและแนวปฏิบัติสำคัญ ตลอดจน ตัวอย่างการปฏิบัติจริง ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

สคช. และธนาคารออมสิน เชิญชวนทุกท่านเข้ามาเรียนรู้การเพิ่มทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสปา ในหลักสูตร "Upskill Holistic Thai Wellness Spa Program" ในวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2565

s__786508

          สคช. และธนาคารออมสิน เชิญชวนทุกท่านเข้ามาเรียนรู้การเพิ่มทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสปา ในหลักสูตร "Upskill Holistic Thai Wellness Spa Program"

ขอเชิญร่วมสัมมนา รับฟังความคิดเห็น ร่างกฏกระทรวง "กิจการสถานออกกำลังกาย(ฟิตเนส)" วันที่ 18 พ.ค. 2565 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กรม สบส.

onepage_fitness

หน้าที่ 1 จาก 9

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ