กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426
นพ.สุระ วิเศษศักดิ์
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สายด่วน 1426
โทรฟรี มีเบอร์เดียว
พิพิธภัณฑ์ 100 ปี
การสาธารณสุขไทย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

รายการเด่น

ข่าวกิจกรรม

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวั…

เผยแพร่ : 28 พฤศจิกายน 2565 อ่าน 19 ครั้ง ข่าวกิจกรรม

อธิบดีกรม สบส. เปิดประชุมพัฒนาศักยภาพชมรม อสม.แห่งประเทศไทย

เผยแพร่ : 21 พฤศจิกายน 2565 อ่าน 24 ครั้ง ข่าวกิจกรรม

กรม สบส. ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

เผยแพร่ : 10 พฤศจิกายน 2565 อ่าน 31 ครั้ง ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรม สบส. ร่วมตำรวจ บก.ปคบ. บุกจับหมอเถื่อน คาคลินิก ย่านรามอินทรา

เผยแพร่ : 29 พฤศจิกายน 2565 อ่าน 75 ครั้ง ข่าวประชาสัมพันธ์

กรม สบส. แนะ รพ.เอกชน/คลินิก เตรียมยื่นต่ออายุใบอนุญาตฯ ป้องกันการสิ้นสภาพกลายเป็นสถานพยาบาลเถื่อน

เผยแพร่ : 28 พฤศจิกายน 2565 อ่าน 89 ครั้ง ข่าวประชาสัมพันธ์

กรม สบส. เร่งสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิดแก่ อสม. เผยรับวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 และ4 ไปแล้ว 902,982 คน

เผยแพร่ : 25 พฤศจิกายน 2565 อ่าน 81 ครั้ง ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารเครือข่ายประชาสัมพันธ์

มูลนิธิ ทรัพย์ปัญญา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเรียงความ หัวข้อ “คนดีของฉัน” มูลนิธิ ทรัพย์ปัญญา ขอเชิญ…

เผยแพร่ : 30 พฤศจิกายน 2565 อ่าน 33 ครั้ง ข่าวสารเครือข่าย

นันทนาการ : กิจกรรมพิเศษเทศกาล ลอยกระทง

เผยแพร่ : 08 พฤศจิกายน 2565 อ่าน 61 ครั้ง ข่าวสารเครือข่าย

เชิญร่วมรับชมเสวนา "หมอเถื่อน...ปัญหาที่ควรหมดไปจากสังคม" โดยสมาคมคลินิกไทย ร่วมกับทีมแพทย์ไทยร่วมใจพั…

เผยแพร่ : 07 พฤศจิกายน 2565 อ่าน 56 ครั้ง ข่าวสารเครือข่าย

จุลสารออนไลน์

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 5 ฉบับที่ 60 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 04 พฤศจิกายน 2565 อ่าน 477 ครั้ง จุลสารออนไลน์

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 5 ฉบับที่ 59 ประจำเดือนตุลาคม 2565 อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 11 ตุลาคม 2565 อ่าน 1480 ครั้ง จุลสารออนไลน์

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 ประจำเดือนกันยายน 2565 อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 12 กันยายน 2565 อ่าน 1622 ครั้ง จุลสารออนไลน์

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 5 ฉบับที่ 57 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 05 สิงหาคม 2565 อ่าน 2203 ครั้ง จุลสารออนไลน์

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 5 ฉบับที่ 56 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 08 กรกฎาคม 2565 อ่าน 1368 ครั้ง จุลสารออนไลน์

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 5 ฉบับที่ 55 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 09 มิถุนายน 2565 อ่าน 1437 ครั้ง จุลสารออนไลน์

สื่ออินโฟกราฟิก

สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของ อสม. มีอะไรบ้าง และสิทธิประโยชน์ที่หน่วยงานอื่นสนับสนุนมีอะไรบ้าง อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 29 พฤศจิกายน 2565 อ่าน 19 ครั้ง สื่ออินโฟกราฟิก

ดูบอลอย่างไร ไม่ให้เสียงาน อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 21 พฤศจิกายน 2565 อ่าน 47 ครั้ง สื่ออินโฟกราฟิก

ผู้ดำเนินการในสถาประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 04 พฤศจิกายน 2565 อ่าน 42 ครั้ง สื่ออินโฟกราฟิก

สื่อมัลติมีเดีย

ข้อดีของฤดูหนาว (คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 89) อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 22 พฤศจิกายน 2565 อ่าน 20 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

How to ดูแลเด็กยุคออนไลน์ (คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่่ 88) อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 15 พฤศจิกายน 2565 อ่าน 26 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

ข้อควรปฏิบัติหลังน้ำลด สำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 15 พฤศจิกายน 2565 อ่าน 22 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการ สบส. ขอ Talk ตอน ทีมเอ็มเสิร์ทกับการกู้วิกฤติสถานพยาบาลน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางและภาคอีสาน อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 15 พฤศจิกายน 2565 อ่าน 22 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

How To ดูแลบ้านหลังน้ำลด (คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 87) อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 07 พฤศจิกายน 2565 อ่าน 22 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการ สุขสาธารณะ ตอน ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 07 พฤศจิกายน 2565 อ่าน 27 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการ สุขสาธารณะ ตอน 4 เพิ่ม 2 ลด ใส่บาตรใส่ใจ สงฆ์ไทยสุขภาพดี อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 07 พฤศจิกายน 2565 อ่าน 24 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการ สุขวันละนิด เปลี่ยนลบเป็นบวก เปลี่ยนทุกข์เป็นสุข อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 03 พฤศจิกายน 2565 อ่าน 31 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการ สุขวันละนิด ตอน ความสุขที่เริ่มต้นจากใจ อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 03 พฤศจิกายน 2565 อ่าน 36 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการ สุขวันละนิด ตอน อย่าเอาความสุขไปผูกติดกับคนอื่น อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 03 พฤศจิกายน 2565 อ่าน 27 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการ สบส. ขอ talk ตอน ควันหลง พาชมนิทรรศการผลงานเด่น กรม สบส. อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 31 ตุลาคม 2565 อ่าน 73 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

บทบาท อสม. กับการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพชุมชน อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 31 ตุลาคม 2565 อ่าน 74 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

บทความ

3 หมอ “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” กระทรวงสาธารณสุข ได้มีแนวคิดการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เข้มแข็ง... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 12 ตุลาคม 2565 อ่าน 504 ครั้ง บทความ

อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประวัติความเป็นมา กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและพัฒนาสาธารณสุข จึงได้นำเอาการสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีหลักในการพัฒนา ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 14 มิถุนายน 2565 อ่าน 1958 ครั้ง บทความ

อุ้มบุญ ? อุ้มบุญ หรือ การตั้งครรภ์แทน คือ การที่หญิงอื่นตั้งครรภ์แทนให้สามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งภริยามีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าไม่อาจตั้งครรภ์เองได้ โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 17 พฤษภาคม 2565 อ่าน 1659 ครั้ง บทความ

ศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ (Medical Oxygen Support Center) ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 กรุงเทพมหานครในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 01 เมษายน 2565 อ่าน 697 ครั้ง บทความ

Call Center 1426 สายด่วนกรม สบส. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 09 มีนาคม 2565 อ่าน 926 ครั้ง บทความ

มาทำความรู้จัก Hospitel... ในช่วงคลัสเตอร์ใหม่ “สถานบันเทิง” ในกรุงเทพมหานคร ได้เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 อย่างรวดเร็ว... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 26 มกราคม 2565 อ่าน 1598 ครั้ง บทความ

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ