กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

สื่อมัลติมีเดีย

รายการสุขสาธารณะ ตอน อาการปวดท้องเสี่ยงลำไส้อุดตัน อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2566 อ่าน 174 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการ สุขวันละนิด ตอน บางครั้งเรามองหาสิ่งที่ขาดจนพลาดสิ่งที่มี อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2566 อ่าน 176 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการ สุขวันละนิด ตอน อยากมีความสุขในชีวิตต้องปล่อยวาง อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2566 อ่าน 181 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการ สุขวันละนิด ตอนสันติภาพภายนอก เริ่มจากสันติสุขภายใน อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 10 พฤษภาคม 2566 อ่าน 181 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการ สบส. ขอ talk ตอน การอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรนวดน้ำมันหอมระเหย อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 10 พฤษภาคม 2566 อ่าน 187 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการ สบส. ขอ talk ตอน อสม. ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 10 พฤษภาคม 2566 อ่าน 194 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

อสม. ทั่วไทยร่วมใจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 03 พฤษภาคม 2566 อ่าน 199 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

ประมวลกิจกรรมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 03 พฤษภาคม 2566 อ่าน 200 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 99 เลือกรถโดยสารอย่างไร ให้ปลอดภัย อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 03 พฤษภาคม 2566 อ่าน 181 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการ สบส. ขอ talk ตอน พาชมบรรยากาศงานวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2566 อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 03 พฤษภาคม 2566 อ่าน 183 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการ Healthy Kids EP.3 อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 01 พฤษภาคม 2566 อ่าน 290 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

รายการ สุขสาธารณะ ตอน ทำยังไงให้หายเครียด อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 01 พฤษภาคม 2566 อ่าน 290 ครั้ง สื่อมัลติมีเดีย

บทความ

จดหมายเหตุ Covid-19 สาธารณสุขมูลฐาน กับการรับมือวิกฤตโควิด 19 อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 อ่าน 364 ครั้ง บทความ

จดหมายเหตุ Covid-19 สบส. ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด 19 อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 อ่าน 454 ครั้ง บทความ

3 หมอ “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” กระทรวงสาธารณสุข ได้มีแนวคิดการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เข้มแข็ง... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 12 ตุลาคม 2565 อ่าน 7367 ครั้ง บทความ

อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประวัติความเป็นมา กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและพัฒนาสาธารณสุข จึงได้นำเอาการสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีหลักในการพัฒนา ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 14 มิถุนายน 2565 อ่าน 11411 ครั้ง บทความ

อุ้มบุญ ? อุ้มบุญ หรือ การตั้งครรภ์แทน คือ การที่หญิงอื่นตั้งครรภ์แทนให้สามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งภริยามีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าไม่อาจตั้งครรภ์เองได้ โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 17 พฤษภาคม 2565 อ่าน 8559 ครั้ง บทความ

ศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ (Medical Oxygen Support Center) ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 กรุงเทพมหานครในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล... อ่านต่อ...

เผยแพร่ : 01 เมษายน 2565 อ่าน 1936 ครั้ง บทความ

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ