กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

อธิบดี สบส. ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ จ.สมุทรปราการ

231990690n2F631D1B-8F35-0092-F2DB-CB3C773DA21D

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการกองแบบแผน และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ จ.สมุทรปราการ ขนาด 450 เตียง จากความร่วมมือของภาคเอกชน รับผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวและสีเหลือง โดยมีดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการเปิดโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ โดยเปิดรับผู้ป่วยในวันที่ 9 สิงหาคม 2564