กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

กรม สบส.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรค Covid 19 ในโรงงานและสถานประกอบการในเขตบางขุนเทียน

236884597nDEE27752-CFD6-1CA0-5FED-B8664C83B445

          วันที่ 11 สิงหาคม 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานเขตบางขุนเทียน และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรค Covid 19 ในโรงงานและสถานประกอบการ มาตรการและแนวทางการทำ Bubble and seal พร้อมทั้งสอนการใช้วิธีการใช้ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) โดยลงมือตรวจจริง และบรรยายแนวทางการสร้างเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ และชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลือจากเครือข่ายต่าง ๆในการดำเนินงานจัดการโควิดในโรงงาน และสถานประกอบการในเขตบางขุนเทียน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีลาแหอวน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ