กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

สบส. แจ้งช่องทางติดต่อขอรับท่อ/เครื่องผลิตออกซิเจน สำหรับผู้ป่วยติดเชื่อโควิด-19 ไม่มีค่าใช้จ่าย

oxy

          ศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อขอรับท่อ/เครื่องผลิตออกซิเจนทางการแพทย์ เติมก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ ผ่าน สามช่องทาง

1) สายด่วน 1426 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

2) เว็บไซต์ http://oxygen.hss.moph.go.th

3) เครือข่ายจิตอาสาต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย