กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

บริการจัดส่งออกซิเจนทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยโควิด 19  ที่แยกกักตัวที่บ้าน และที่ชุมชน/ศูนย์พักคอย

info2

          ศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ ให้บริการจัดส่งออกซิเจนทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยโควิด 19   ที่แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และที่ชุมชน/ศูนย์พักคอย (Community Isolation) ผู้ป่วยหรือญาติสามารถร้องขอออกซิเจน ได้ที่สายด่วน 1426 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ