กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

กรม สบส.ตะลุยจังหวัดเลยและหนองคาย หารือมาตรการรองรับการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย

line_album_641020AED883C4-E4BA-58EE-416B-15404E5B2918

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จับเข่าคุยกับสาธารณสุขจังหวัด การท่องเที่ยวฯ และผู้ประกอบการ เตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคอีสานควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเข้มข้น ใน 2 จังหวัดนำร่อง (เลย และหนองคาย) ลุ้นเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง หากสถานการณ์ดีขึ้น พร้อมชงเปิดท่องเที่ยวแบบ One Day Trip

          นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) มีมติเห็นชอบให้ 2 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดการท่องเที่ยวในรูปแบบ Sandbox ได้แก่ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และ 4 อำเภอในจังหวัดหนองคาย ภายใต้ชื่อโครงการฮักเลย เชียงคาน (HUG Loei – Chiang Khan) และหนองคายสบายดี (Nong Khai Sabaidee)โดยนักท่องเที่ยวต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบโดส มีผลตรวจโควิด19 เป็นลบ ต้องกักกันตนโดยสมัครใจ และชำระค่าใช้จ่ายระหว่างการทำกิจกรรมทั้งหมดเอง ซึ่งอำเภอเชียงคาน ได้เปิดระบบรองรับนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งปัจจุบันนายกรัฐมนตรีได้สั่งงดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยแบบเทสต์ แอนด์ โก (Test and Go)  รายใหม่ ออกไปก่อน โดยจะมีการประเมินและพิจารณาอีกครั้ง และ Sandbox อนุญาตให้ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะจังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพะงัน) จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงสุขภาพ กรม สบส. จึงได้ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย และอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2564 เพื่อหารือร่วมกับหลายภาคส่วน ทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเตรียมความพร้อมเรื่องการเปิดระบบรองรับนักท่องเที่ยวแบบ One Day Trip  (กระตุ้นเศรษฐกิจแนวพรมแดนถาวรระยะสั้น 1 วัน) และสรุปผลการเปิดระบบ Sandbox ของจังหวัดเลย

line_album_202312C8C9F-0E64-EC54-884C-57DC3238D547

           ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวต่อว่า สำหรับประเด็นในการหารือร่วมกันครั้งนี้ จะมุ่งเน้นในการจัดทำร่างข้อกำหนดกลางมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ SOP (Standard Operating Procedure)ของระบบ One Day Trip เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันควบคุมโรคและความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 และสรุปผลการดำเนินงานโครงการฮักเลย-เชียงคาน ในระยะที่ 1 (1-30 พฤศจิกายน 2564)  เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดทั้งจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ หาก ศบค.ประเมินสถานการณ์แล้วว่าสามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ ก็จะได้เปิดรับนักท่องเที่ยว และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  ต่อยอดเศรษฐกิจได้ทันท่วงที โดยนักท่องเที่ยวจะต้องได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมีความปลอดภัยด้านสุขภาพจากสินค้าและบริการของประเทศไทย