กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

อธิบดีกรม สบส.นำบุคลากรประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต”

272263230n

          เช้าวันนี้ (24 มกราคม 2565) ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวมอบนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต” เพื่อให้บุคลากร ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการประพฤติตนและปฏิบัติงานที่ดี มีคุณภาพอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้