กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

สบส. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรค Covid 19 ในโรงงานและสถานประกอบการ

239957834n3B1F4CD0-EEBE-2B60-F60B-98228254F447

          วันที่ 18 สิงหาคม 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิต องค์การอนามัยโลก แห่งประเทศไทย (WHO) และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรค Covid 19 ในโรงงานและสถานประกอบการ มาตรการและแนวทางการทำ Bubble and seal ในด้าน ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 แนวทางในการปฏิบัติงาน การรู้จักชุมชนตนเอง การดูแลเพื่อนร่วมชาติ รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองในด้านต่างๆ รวมทั้งวิธีการในการจัดการโควิดในโรงงาน และสถานประกอบการ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 20 คน ณ โรงงาน ไฮเทค แอพพาเรล เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร