กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

กรม สบส. รับเรื่องร้องเรียน กรณี รพ.เอกชน ปลอมประวัติการรักษา

line_album_651103-_

วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2565) ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส.มอบหมายให้ นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่จากกองกฎหมาย และศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ฯ เข้ารับเอกสารเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้อง และทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ กรณีโรงพยาบาลเอกชน ย่านบางบัวทอง ปลอมเอกสารประวัติการรักษาของผู้ร้อง โดยในวันนี้กรม สบส. จะดำเนินการบันทึกถ้อยคำของผู้ร้อง และออกคำสั่งเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องจากสถานพยาบาลเอกชนดังกล่าวมาให้ถ้อยคำ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายต่อไป

line_album_651103-__4  line_album_651103-__2

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ