กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

เชิญร่วมแสดงผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติครั้งที่ 11 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566

s__14958743_p55347

รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก

2023030225f9e794323b453885f5181f1b624d0b172744_p39516

ยรรยง  คุโรวาท ประธานโครงการยกย่องเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม  มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร ประชุมคณะกรรมการฯ อาทิ ปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ผู้แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พล.ต.ต.สมนึก  น้อยคงผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  เพชรินทร์มีสัตย์ธรรม ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.   พริ้มเพรา  วงศ์สุทธิรัตน์ ผู้แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด   ผ่องใส  ศรีวังพล ผู้จัดการสถานีวิทยุ สวพ..FM91สาวิตรี  บริพัตร ณ อยุธยา  วิไล  ตั้งสิน วิทยฐานกรณ์  อัจฉราวดี  ชัยสุวิรัตน์เพื่อคัดเลือกผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม รวมทั้งสิ้น 6 กลุ่มอาชีพ (คือ ตำรวจจราจร , พนักงานกวาดถนน , พนักงานขับรถประจำทาง ขสมก. , พนักงานขับรถประจำทาง บขส. , ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , พลเมืองดีและจิตอาสา) เข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในงาน“วันหม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม  ประจำปี 2566 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์  รางวัลประกอบด้วย โล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” / เงินรางวัล ๆ ละ 10,000 บาท / เข็มเชิดชูเกียรติ  / ประกาศเกียรติคุณในหนังสือที่ระลึกการจัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ Princessngamchit.org ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2566 ติดต่อได้ที่ไลน์ไอดี 080-4042439

หลักสูตร การสร้างช่อง TV Online บนเว็บไซต์และโซเชี่ยลมีเดีย เรียนในระบบ ออนไลน์ผ่านทาง Google Meet 

148747

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งานประชุม ร่างแนวปฏิบัติ เพื่อการบ่งชี้และการทำบันทึกโฟมดับเพลิง ที่มี PFOS, PFOA หรือ PFHxS

messageimage_1677623035518_p87980

*🧯 ประชุมรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย ต่อ ร่างแนวปฏิบัติ เพื่อการบ่งชี้และการทำบันทึกโฟมดับเพลิง ที่มี PFOS, PFOA หรือ PFHxS

สมาคมคนตาบอดมุสลิม องค์กรสาธารณประโยชน์ กำหนดจัด “โครงการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ๘๐ ชั่วโมง” จำนวน ๒ รุ่น

v660119

สมาคมจิตแพทย์ฯ เปิดอบรมเรื่องการจัดทำระบบดูแลสุขภาพจิตในองค์กร สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2556

20230221_tcpa_banner01_p36809

ด้วยสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยพบว่าปัญหาสุขภาพจิตของบุคคลากรในองค์กรได้รับความสนใจมากขึ้น เช่น ภาวะหมดไฟของบุคลากร เป็นต้น ปัญหาสุขภาพจิตดังกล่าวส่งผลต่อทั้งตัวบุคคลและประสิทธิภาพขององค์กร

รับสมัครลงทะเบียนเสนอผลงานวิชาการ วันที่ 15 ม.ค. - 28 ก.พ.2566 รอบการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 31 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2566

document2566

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทย เชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวีดิโอผ่าน Tiktok รายละเอียดตาม Campaign ดังต่อไปนี้

1534584

รับสติ๊กเกอร์ "์New Hero" ฟรี! เพียงเพิ่มบัญชีทางการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

66011801

Here is MDES’s sticker download link ka: https://line.me/S/sticker/27852

หน้าที่ 1 จาก 12

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ