กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000


ef899fc85925af3e20a0d3025831480d

กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติ ฯ เพื่อให้บริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเฉพาะทางในพื้นที่ห่างไกลโดยหน่วยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา ให้บริการโรคเฉพาะทาง ได้แก่
1. คลินิกคัดกรองมะเร็งตับ และมะเร็งท่อน้ำดี
2. คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
3. คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
4. คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม
5. คลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุ
6. คลินิกทันตกรรม
7. คลินิกกระดูกและข้อ และจัดบริการคลินิกด้านอื่นๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ดังนี้

วันวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567
• โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๖รอบ
#โครงการพาหมอไปหาประชาชน #กระทรวงสาธารณสุข

https://www.facebook.com/phralanofficial/posts/748533264118941

https://www.facebook.com/prdofficial/posts/pfbid0uQM9UsdwuuKvnvLjw5TFY5pFGvjREiDXVP5iAp7GtiSdytyiTTJNyUf3wDrtnh7Kl

698c00f232be44ad94d6af6e585f5b2f

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21
เรื่อง " สังคมสูงวัย รอบรู้สุขภาพ
ดูลยภาพแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อการดำรงชีพอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน "
วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกริก

ลงทะเบียนทาง https://forms.gle/JBqeQeZUQim9knRj6

f79ee954702d69346189baab28113ef2

กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับชมดนตรีในสวน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร
ศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

หน้าที่ 1 จาก 18

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ