กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

มูลนิธิ ทรัพย์ปัญญา  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเรียงความ หัวข้อ “คนดีของฉัน” มูลนิธิ ทรัพย์ปัญญา   ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเรียงความ หัวข้อ “คนดีของฉัน” หมดเขตส่งผลงาน 15 มกราคม 2566

65113001
ดูกติกาการประกวดได้ที่ www. (คณะนิเทศศาสตร์)
ส่งผลงานได้ที่  อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   095-1465561

สภท. จัดการอบรมหลักสูตร "การสื่อสารกับสังคมยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ" เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ย.2565 

7349005

เชิญร่วมรับชมเสวนา "หมอเถื่อน...ปัญหาที่ควรหมดไปจากสังคม" โดยสมาคมคลินิกไทย ร่วมกับทีมแพทย์ไทยร่วมใจพัฒนา 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 15.30 น.

s__93610016

กรมการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ Wellness Game Changer 2023 : พลิกเกมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใหม่สู่ความยั่งยืน 2023

s__5144747

ลอยกระทงไม่หลงทาง ไปกับชุมชนใกล้สายน้ำ

93095A2C1BFCB-781B-636E-BE5F-2767CF6CCC8D

🐘ใกล้จะเทศกาลลอยกระทงแล้ว
🌝วันนี้ชูงวงเลยมาชวนเพื่อนๆ "ลอยกระทงไม่หลงทางไปกับชุมชนใกล้สายน้ำ" กันครับ

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่ 30 ร่วมกับงานประชุมวิชาการรังสีเทคนิคนานาชาติ ISRRT World Congress ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

508965

ขอเชิญสถานประกอบการ Medical & Wellness Tourism สมัครเข้าร่วมใน Smart Data ฐานข้อมูลอัจฉริยะ Directory ตั้งแต่วันนี้ - 15 ตุลาคม 65

smart-data-fn-3

กรมการท่องเที่ยวมีความประสงค์จะจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล พื้นที่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีความน่าเชื่อถือให้ทั้งนักท่องเที่ยว ตัวแทนการท่องเที่ยว ผู้สนใจทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลในวงกว้าง และสามารถคัดเลือก วางแผนการท่องเที่ยวได้โดยสะดวก รวดเร็ว ช่วยสร้างโอกาสในการขยายการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย

หน้าที่ 1 จาก 11

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ