กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ฟรี สำหรับประชาชน วันที่ 21 - 25 ก.ย. 2566 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

d1be4a88e1c614c1cbf527930db1144e

กรมการท่องเที่ยวจัดกิจกรรม-จับคู่ธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) เปิดพื้นที่สร้างพันธมิตรธุรกิจ- จับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจ

5bbef701decef139cbf31cde185b403b

MUSLIM ​ Virtual Business Matching 2023 🎯

ขอเชิญชวนแพทย์ทุกท่าน ร่วมงานประชุม World Congress of Aesthetic Surgery-Medicine ,Anti Aging and Alternative Medicine 2023 (WCAM 2023) on 15-17 September 2023, Centara Grand Ladprao, Bangkok

s__991478205077905F-952F-8E99-7805-113743F2E4D0

เสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง " เส้นทางวัตถุดิบ มาตรฐานสู่อาหา่รปลอดภัยในโรงพยาบาล ยุค 2023"

s__140386471_p39057

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย จัดเสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง " เส้นทางวัตถุดิบ มาตรฐานสู่อาหา่รปลอดภัยในโรงพยาบาล ยุค 2023" ในวันจันทร์ที่ 28 สค. 2566 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

ข่าวกิจกรรม สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการประจำปี 2566

copy-of-17-19--2566---7_p80823

กองโรคไม่ติดต่อ ร่วมกับสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม เรื่อง การส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP ชวนชิม ด้านการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม และเทคนิคการประกอบอาหารลดโซเดียม

191202_p40318

กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญอบรมให้ความรู้พัฒนาผู้ประกอบการด้านบริการเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับผู้ประกอบการด้านบริการเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ตั้งแต่บัดนี้ -15 สิงหาคม 66

messageimage_1691984600480_p32017

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เกิดจากการรวมตัวของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

1692274939857_p32369

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เกิดจากการรวมตัวของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “ เจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียง” ตั้งแต่รุ่น ๑ – ๔ ระหว่าง พ.ศ.๒๕๑๗ – ๒๕๑๘ จำนวน ๑,๑๖๙ คน ซึ่งโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ดำเนินการตามระเบียบกรมประชาสัมพันธ์

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUCA) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ Healthcare Technology Summit 2023 ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566 

banner-august-series-2023-_p57700

หน้าที่ 1 จาก 16

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ