กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

สสป. สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2567

 fd2c55e6b063825a5e3504cee3d77bf1

 

  วันนี้ (10 เมษายน 2567) ณ สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวมะลิ ไพฑูรย์เนรมิต ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา และผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ นำเจ้าหน้าที่กองสุขศึกษาและสำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธี
สรงน้ำพระ รดน้ำและขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานประเพณีไทย ที่งดงามแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย 

 

b636c72faddfdd9b305c94ff22f45f64

19f2c41eea290809dcb0cf4fc684224d

d0c8099063bbdf04842cad445fd4dcd5

845d17e010872046484ef7617725c910

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2567) ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรม มุม “เติมรัก...ปันสุข” กรม สบส. ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อความหมายให้บุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตระหนักถึงการให้และการรับการส่งต่อความรัก ความสุข ความปรารถนาดี ให้กับผู้อื่น เป็นต้นแบบของวัฒนธรรมการแบ่งปัน การดูแลซึ่งกันและกัน อันเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงสาธารณสุข

da7f2efe8993f965b80615bbd94a8587

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ อาคารรัฐสภา นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้ารับโล่รางวัลองค์กรเกียรติยศ

f7b2d2d32dea037a991ee8d68bb35f6f

วันนี้ (19 มกราคม 2567) ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 2568 - 2577) ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ

วันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายรุจ เรืองพุทธ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคใต้ และนางสาวพรนิภา นุตรวงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม ซึ่งได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
 
b25f476107cb290199c5ff62241dd20d
 
19c64d96b18344bf6fd03750b06a8415
 
   c1e468703230f75549c03220944e26b1
 
8cff9e1197563d6f56fda963185bf793
 
39d18074892046263859783707c48215
  
e596dc7ee1ac5ed339da9b96bd8517de
 
b835b39e3e2be6f7472e16ac237496ac
 

8ad5e71e5268b86b6453fce810a260e9

วันนี้ (17 มกราคม 2567) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก กับกิจกรรมโครงการเปิดบ้านครอบครัวสาธารณสุข (Public Health Open House Family) ในการเยี่ยมชมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ รับรู้บทบาทภารกิจ และผลงานเด่นที่สำคัญของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในการส่งเสริมความรู้ทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ระบบสุขภาพภาคประชาชนและเศรษฐกิจสุขภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุขต่อไป

a450fc9c78d672e75ecdb36d384f9a78
วันนี้ (11 มีนาคม 2567) ณ อาคารนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพผู้สูงวัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) มอบหมายให้ นางสาวมะลิ ไพฑูรย์เนรมิต ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมการแพทย์ “82 ปีกรมการแพทย์ เป็นเลิศวิชาการสู่งานนวัตกรรมที่สมคุณค่า” และพิธีเปิดอาคารนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพผู้สูงวัย กรมการแพทย์ โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

8de661ad97c1487027feeeb8de7da27d

วันนี้ (วันที่ 17 มกราคม 2567) นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านครอบครัวสาธารณสุข (Public Health Open House Family) สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา จากสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับรู้ถึงบทบาทภารกิจของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

หน้าที่ 1 จาก 29

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ