กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

กรม สบส. ชวนลอยกระทงสุขใจ “มาด้วยกันลอยด้วยกัน 1 กระทง”   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม งดเหล้า มีสติไม่ประมาท 

65110801

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ใช้วัสดุธรรมชาติ “มาด้วยกันลอยด้วยกัน 1 กระทง” ด้วยหลักสุขบัญญัติ มีสติไม่ประมาท  งดเหล้าป้องกันการทะเลาะวิวาท ป้องกันอุบัติเหตุ เลี่ยงเล่นพลุ และระวังพลัดตกน้ำ

          นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลายลง หน่วยงานต่างๆ มีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่ แนะสุขบัญญัติเป็นข้อปฏิบัติในการป้องกันและนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในช่วงเทศกาลลอยกระทง ตามหลักสุขบัญญัติต่างๆ ได้แก่ 1) สุขบัญญัติข้อที่ 5 งดดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เนื่องด้วยอาจมีการรวมกลุ่มและพบปะเพื่อน มีการใช้รถจักรยานยนต์ รถยนต์ในการเดินทางไปเข้าร่วมเทศกาลลอยกระทง ทำให้เกิดการมึนเมา มีความคึกคะนอง ส่งผลให้เกิดการทะเลาะวิวาท และอุบัติเหตุได้ 2) สุขบัญญัติข้อที่ 7 ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท  ขณะลอยกระทงให้ระวังการพลัดตกน้ำ ให้เลือกสถานที่ลอยกระทงที่ปลอดภัย ท่าน้ำที่มั่นคงแข็งแรง ตลิ่งไม่ลื่น ไม่สูงชัน ครอบครัวควรดูแลเด็กเล็ก และผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดเมื่ออยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือยืนใกล้ขอบบ่อ/สระ เลี่ยงการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ที่สำคัญผู้ปกครองควรดูแลห้ามเด็กไม่ให้เล่นโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ และทำให้เกิดไฟไหม้สถานที่พักอาศัยได้ และ 3) สุขบัญญัติข้อที่ 10 มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม ลอยกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ “มาด้วยกันลอยด้วยกัน 1 กระทง”  จะช่วยรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ ไม่ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุที่เป็นพลาสติก โฟม และการใช้เข็มหมุดกลัด หากประชาชนที่ไม่สะดวกลอยกระทงตามสถานที่ต่างๆ สามารถลอยกระทงออนไลน์ สร้างสีสันความสุขใจด้วยการแบ่งปันการลอยกระทงให้กับคนรู้จักผ่านออนไลน์ เป็นการลดจำนวนกระทง และไม่ทำลายระบบนิเวศทางธรรมชาติ สามารถสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยได้เช่นเดียวกัน

          ด้านนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ชวนประชาชนร่วมลอยกระทงสุขใจ ด้วยการปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง พร้อมชวนคนในครอบครัว บุคคลที่รู้จักร่วมลอยกระทงปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ โดยสามารถแนะนำบอกต่อถึงวิธีการปฏิบัติที่ต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม ป้องกันอุบัติภัยด้วยความไม่ประมาท นอกจากนี้การงดเหล้าในเทศกาลลอยกระทง ซึ่งเป็นการปฏิบัติโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หากประชาชนปฏิบัติได้จะทำให้มีความสุขทั้งกายและใจ มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและสุขภาพ ตลอดจนร่วมสืบสานงานลอยกระทงให้เป็นประเพณีที่ดีงามตามวัฒนธรรมไทยต่อไป

---  65110802

65110803  --3-

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ