กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

กรม สบส. ร่วม สพธอ. ลงนามความร่วมมือพัฒนาการใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์

314885265n

บ่ายวันนี้ (8 พฤศจิกายน 2565) ณ อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า กรุงเทพฯ นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) มอบหมายให้ ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. เข้าร่วมการสัมมนา “Building Trust and Partnership in AI Governance” และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรม สบส. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และกรมการแพทย์ ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และอยู่ภายใตัหลักธรรมาภิบาล

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ