กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

n1-2n1

 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เชิญชวนผู้รับบริการใช้ระบบจองคิวออนไลน์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยให้บริการงานด้านสถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาลเอกชน การประกอบโรคศิลปะ เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ระบบใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิว นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้รับบริการในการยื่นขออนุญาต เปลี่ยนแปลง ชำระค่าธรรมเนียม และอื่นๆ ในงานสถานพยาบาล คลินิก และโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลที่ขอรับรองด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ขออนุญาตดำเนินการตั้งครรภ์แทน การประกอบ โรคศิลปะ 8 สาขา 2 ศาสตร์ การโฆษณาสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา พนักงานนวด ผู้ดำเนินการสปา โดยเฉพาะในช่วงสิ้นปีจะมีผู้รับบริการมาติดต่อทำธุรกรรมชำระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตสถานพยาบาลเป็นจำนวนมาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้พัฒนาระบบจองคิวออนไลน์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยเป็นระบบที่สามารถเลือกกำหนดวันและเวลาในการจองคิว สามารถทำรายการผ่านคอมพิวเตอร์ PC Tablet หรือมือถือ ทำได้ทุกที่ และสามารถจองคิวผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เปิดช่องเคาน์เตอร์เฉพาะสำหรับผู้รับบริการที่จองคิวออนไลน์ เพื่อลดการรอคิว ผู้รับบริการสามารถแสดงเอกสารการจองคิวในระบบผ่านมือถือ โดยไม่ต้อง print เอกสาร เพียงแค่ยื่นหลักฐาน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ก็สามารถทำธุรกรรมได้ ทำให้ง่าย สะดวก ไม่เสียเวลา และไม่ต้องรอคิว ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดระบบจองคิวออนไลน์ โดยขั้นตอนการใช้บริการที่สะดวกง่าย โดยเข้าไปที่เว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (www.hss.moph.go.th) หรือระบบจองคิวออนไลน์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (queue.hss.moph.go.th) เลือกหน่วยบริการและประเภทงานที่ต้องการรับบริการ กรอกรายละเอียดข้อมูลการจองให้ครบถ้วน ระบบจะสุ่มรหัสอ้างอิงเลข 6 หลัก หลังจากจองเสร็จสิ้นแล้ว สามารถนำหลักฐานการจองมายื่นขอรับบริการได้ที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามวันและเวลาที่ผู้รับบริการได้จองคิวไว้ โดยสามารถจองคิวล่วงหน้าได้ 7 วันทำการ ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยผู้รับบริการสามารถเลือกธุรกรรมในการทำรายการผ่านทางระบบจองคิวออนไลน์ 1 ธุรกรรม ต่อ 1 คิว หากผู้รับบริการมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน กรม สบส. 1426

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ