กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

กรม สบส. จับมือ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือโควตาศึกษาต่อหลักสูตรทันตกรรม

กรม สบส. จับมือ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือโควตาศึกษาต่อหลักสูตรทันตกรรม

eb746aed1290598f76c72a97f490bd47

      วันนี้ (20 พฤษภาคม 2567) ณ ห้องประชุมสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโควตาให้แก่ยุว อสม. ซึ่งมีความสนใจด้านทันตกรรมได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างทันตกรรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ชั้นสูง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพยุวอาสาสมัครสาธารณสุข โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นสักขีพยาน

07ac8d35398584a74a0277b476ab1b33

c45c818b82b60a9cbf5865d2d582acc2

4210b2062766be8094b88e31ba188d88

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ