กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

กรม สบส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานรองปลัด สธ. ซาอุดีอาระเบีย

2eab4fc2519674c6992ec246a2188029

          วันนี้ (12 มิถุนายน 2567) ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.)  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมต้อนรับ Mr. Rakan Bin Dohaish รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และคณะเจ้าหน้าที่ ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือด้านสาธารณสุข รวมทั้งศึกษาดูงานการฝึกอบรมการเรียนการสอนแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ของไทย 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ