กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

กรม สบส. จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ

 

 814a39cf3f2edaebc54b26c1cc83996a

 

     เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กรที่จัดการเรียนการสอนด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ให้มีความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจ ขยายตลาดธุรกิจด้านบริการสุขภาพ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งในและต่างประเทศ โดยมีนพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวรายงาน และมีผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการสถานประการเพื่อสุขภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง กว่า 100 คน เข้าร่วมในครั้งนี้

 

 

f1b971c6e9075eb1c2b3b8ecc92f079d  7c891833681e3d3019af605750240754

e5bc5f5ddf0e895a660d614df22e58af

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ