กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

กรม สบส. ต้อนรับคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สป.สธ.

กรม สบส. ต้อนรับคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สป.สธ.

 

f2e284ed3dfd194a7d8295b16eeff21d

 

     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ดร.ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ พร้อมด้วย นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ รองอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และนายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมต้อนรับนายแพทย์วินัย วิริยกิจจา ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) เพื่อเยี่ยมเสริมพลัง ติดตามผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการทำงานด้านการคุ้มครองจริยธรรมระหว่างส่วนราชการ และสร้างความเข้มแข็งให้กับงานด้านคุ้มครองจริยธรรมในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่แสดงผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมจากกองกฎหมาย และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1,6,9,และ12

 

e290252da0501a2a9ffb25084f242aaf

12154b683ddc02fa05b617c46a8ff462   e0c85c5733f32bca780dd97d65ef86f1

1c100d03fe105f7f0d70935f1242580f

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ