กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

ขอเชิญลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2567 รุ่นที่ 3

ebb66614001cd0210d2ea51642139168

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดย กองวิศวกรรมการแพทย์ กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2567 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2567- 1 สิงหาคม 2567 ณ จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญข้าราชการ  พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยุสื่อสารสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่ https://medi.moph.go.th/metc/ 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ