กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

กรม สบส. เปิดลงทะเบียนสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน สะดวก รู้ผลทันทีด้วยบริการ Biz Portal

กรม สบส. เปิดลงทะเบียนสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน สะดวก รู้ผลทันทีด้วยบริการ Biz Portal

332a599dc3231dc501aca1efc36c5e55

        กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดช่องทางให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลภาครัฐ ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบ Biz Portal หรือ Business Portal ระบบกลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ เพื่อขอรับบริการทดสอบสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานสำหรับทดสอบเครื่องมือแพทย์ สะดวก ลดขั้นตอน และทราบผลรับตรวจเครื่องมือได้ในทันที

          นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กล่าวว่า กรม สบส. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศให้มีคุณภาพ และความปลอดภัยอย่างมีมาตรฐานสากล ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนและสังคม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ กิจกรรมหนึ่งที่มีผลต่อการรักษาวินิจฉัยโรค และช่วยให้การบำบัดรักษาของแพทย์ พยาบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้นคือเครื่องมือแพทย์ได้รับการทดสอบ สอบเทียบและบำรุงรักษาอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด จะทำให้ประชาชนที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการบริการจากเครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐาน

 

        1be864dd1c2564c5d3fc7ff3dbbc8bb6

*****  2 กรกฎาคม 2567

 

        นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรม สบส. ตระหนักถึงการให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ยกระดับระบบสนับสนุนบริการสุขภาพและอุตสาหกรรมเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ของประเทศให้ได้มาตรฐานสากล  และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลภาครัฐ กรม สบส. จึงเปิดช่องทางให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลภาครัฐ  ที่ต้องการขอรับบริการทดสอบสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานสำหรับทดสอบเครื่องมือแพทย์สามารถยื่นขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ Biz Portal เชื่อมต่อการบริการระหว่างภาครัฐ กรม สบส. โดยกองวิศวกรรมการแพทย์ และผู้ขอรับบริการโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศ ทำให้ผู้ขอรับบริการสามารถติดตามสถานะการขอรับบริการ และรับทราบผลการทบทวนคำขอรับบริการเครื่องมือได้ในทันที หลังจากนั้นผู้ขอรับบริการจะต้องนำเครื่องมือที่ได้รับการพิจารณาคำร้อง เข้าดำเนินการตามช่วงเวลาที่กำหนดในระบบลงทะเบียน และสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือผ่านทางระบบออนไลน์

        ระบบ Biz Portal เป็นระบบกลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน/ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ ยกระดับการบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้มีความสะดวก ลดระยะเวลา ลดขั้นตอน ที่ซ้ำซ้อนไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารกับหน่วยงาน แต่สามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  สำหรับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลภาครัฐ ลงทะเบียนออนไลน์ขอรับบริการได้ที่ bizportal.go.th หรือเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิศวกรรมการแพทย์ โทร. 02 149 5680 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 08 1946 6982 ในวันและเวลาราชการ

 

3145161199c709356848c2c550db12b5

           

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ