กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

ศบส.2 ลงพื้นที่ตรวจประเมินคลินิกเวชกรรมที่มีห้องผ่าตัด และตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

78f30479d9b07371da4a03293f32f7c4

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นางสาววิไลวรรณ ภูศรีเทศ หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจประเมินคลินิกเวชกรรมที่มีห้องผ่าตัด และตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการเพชรบูรณ์เนอร์สซิ่งแคร์ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ