กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

ศบส.2 เข้าทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับสถานพยาบาลภาครัฐในเขตสุขภาพที่ 2

293cb8bf4254b81b30a2eeae16952d4a

กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ นำโดย นายเอนก มากดี นายช่างเทคนิคชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ เข้าดำเนินการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับสถานพยาบาลภาครัฐในเขตสุขภาพที่ 2 ในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567
ณ โรงพยาบาลวังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ