กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

ศบส.2 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน เขตสุขภาพที่ 2

58c1a3fbdf7aaf6c7437d6f55a72d89b

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นางสาวนาตยา สุดจ้อย รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน เขตสุขภาพที่ 2
โดยมี ดร.ธีระวัฒน์ คำโฉม สาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ