กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

ศบส.2 ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานรางวัล Nuad Thai Premium ในพื้นที่จังหวัดตาก

d

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายประวิทย์ เกตุทอง ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานรางวัล Nuad Thai Premium ณ สถานประกอบการ หัตถศิลป์นวดเพื่อสุขภาพ, หัตถศิลป์ สาขา 2 นวดเพื่อสุขภาพ และขวัญรัตน์นวดเพื่อสุขภาพ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ