กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

ตรวจประเมินและรับรองโรงพยาบาลต้นแบบ (โรงพยาบาลมาตรฐานแห่งชาติ) ณ โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่

933535877e4d3b08eddae43af86ccd40

28 พฤษภาคม 2567 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 นำโดย นายนฤดล อ่วมสุข ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการและเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2567 ร่วมกับคณะกรรมการจากกองวิศวกรรมการแพทย์ กองแบบแผน กองสุขศึกษา และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินการตรวจประเมินและรับรองโรงพยาบาลต้นแบบ (โรงพยาบาลมาตรฐานแห่งชาติ) ภายใต้พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (มาตรา 5) โดยมี นายแพทย์ศรายุทธ กันสืบ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฝาง ให้การต้อนรับและร่วมดำเนินการ ณ ห้องประชุมน้ำฝาง ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ