กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

ศบส.12 ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รพ.นาหม่อม จ.สงขลา

9bf345825a15fb779bbc850e3cf19fc7

    วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายจำเริญ ศิริพร หัวหน้ากลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาดไม่น้อยกว่า 70 kW  ณ โรงพยาบาลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ