กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

ศบส.12 เข้าช่วยเหลือการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า บ้านพักข้าราชการระดับสูง ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

     c84b632c713049b9a5166b24669670d2

         วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายจำเริญ ศิริพร หัวหน้ากลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฯ ในการเข้าช่วยเหลือการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากภายนอก เข้าสู่ระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักข้าราชการระดับสูง ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ