กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

ศบส.12 เข้าดำเนินการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

2b8a4f818e11492822a831d7511dc340

     ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2567 กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 นำโดยนายวรวัฒน์ แก้วมะแป้น หัวหน้ากลุ่มฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าดำเนินการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้เครื่องมืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ