กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

ศบส.12 จัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล เขตสุขภาพที่ 12

395f5396cc46c124cd1c2a4a56f1f873

     วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นางสาวโรสลิน มามะ หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 ได้รับมอบหมายจากนางศศิจริญญา อำม์พรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 จัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล เขตสุขภาพที่ 12 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเขตสุขภาพที่ 12 , ผู้เเทนจากสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ , ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 12 และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ เขตสุขภาพที่ 12 จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ