กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

ประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ…. พื้นที่ภาคเหนือ

beab2929c772c071c594020d7e02e871

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นางสาวอนันต์ วงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อ
(ร่าง) พระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ…. พื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการจัดทำ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน
ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ