กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งานประชุม ร่างแนวปฏิบัติ เพื่อการบ่งชี้และการทำบันทึกโฟมดับเพลิง ที่มี PFOS, PFOA หรือ PFHxS

messageimage_1677623035518_p87980

*🧯 ประชุมรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย ต่อ ร่างแนวปฏิบัติ เพื่อการบ่งชี้และการทำบันทึกโฟมดับเพลิง ที่มี PFOS, PFOA หรือ PFHxS

(โปรดเลือกวันและเวลาที่สะดวก)
(-)วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566
เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้องนครรังสิต1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี
(-)วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง meeting room โรงแรม แคนทารี เบย์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
(-)วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566
เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้องการ์เด้น 3-4 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
กรอกแบบ ตอบรับผ่าน Link: http://bit.ly/3koKpNB

✅ คณะผู้จัดงานประชุม จะแจ้ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมประชุมก่อนวันจัดประชุม

*โดยการดำเนินการประชุมครั้งนี้ และกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ ได้ปฏิบัติในแนวทางที่คำนึงถึงสิทธิ ความเสมอภาคเท่าเทียม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม 🙏🙏

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ